Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

                                         Timo Nurmi            Petkeltie 5 B

20540 Turku

p. 044-2195858

                                      timoexpert@timokalle.fi

Hyötytietoa asumisesta ja rakentamisesta kiinnostuneille

ASUNTOTIETO.com

 

Taloyhtiö.net

Taloyhtiö.net tarjoaa tietoa taloyhtiön hallitukselle, asukkaille, sekä isännöitsijälle.

 

Pääsuunnittelu 


Yksi maankäyttö- ja rakennuslain tavoitteista on rakentamisen laadun kohottaminen. Laki edellyttää hyvää rakennustapaa. Rakennushankkeeseen ryhtyvän tulee huolehtia, että hankkeella on vastuullinen pääsuunnittelija sekä erikoisalojen kokonaisuuksista vastaavat suunnittelijat. Laissa sanotaan seuraavasti: ”Rakentamista koskeva suunnitelma on laadittava siten, että se täyttää tämän lain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten sekä hyvän rakennustavan vaatimukset.” Laki edellyttää siis suunnittelun kokonaisuudesta ja laadusta vastaavan henkilön, eli pätevän pääsuunnittelijan valitsemista rakennushankkeelle. Hän huolehtii siitä, että rakennussuunnitelma ja erityissuunnitelmat muodostavat kokonaisuuden, joka täyttää sille asetetut vaatimukset. Rakennushankkeeseen ryhtyvän, eli rakennuttajan on käytettävä pätevää ammattihenkilöstöä hyvän lopputuloksen saavuttamiseksi. Rakennushankkeen pääsuunnittelijana toimii yleensä arkkitehtisuunnittelun suorittaja.
Arkkitehtisuunnittelijan toimiessa pääsuunnittelijana on hänen tärkeimpänä tehtävänään rakennuttajan tarpeiden ja toiveiden mukaisen suunnitteluratkaisun aikaansaaminen. Toisaalta pääsuunnittelija myös koordinoi kaikki hankkeen yhteydessä tehtävät suunnittelun osa-alueet. Toisin sanoen pääsuunnittelija keskustelee muiden suunnittelijoiden kanssa ja ohjaa näiden työtä. Hankittaessa valmiiksi suunniteltu, teollisesti valmistettu pientalo, pääsuunnittelijaksi valitaan joku muu pätevä henkilö. Tällöin hänen tehtävänään on lähinnä kokonaissuunnittelun ohjaaminen. Pääsuunnittelijan pätevyyden määrittää kunnallinen rakennusvalvonta. Pääsuunnittelijalle on laissa määritetty melkoisesti vastuuta, jota häneltä on myös edellytettävä.

 

Pääsuunnittelijan tehtävät


Pääsuunnittelijan tehtävät ja vastuut rajoittuvat vastuuseen suunnittelun kokonaisuudesta niin, että rakennussuunnitelma ja erityissuunnitelmat muodostavat asianmukaisen kokonaisuuden sekä täyttävät asetetut vaatimukset. Pääsuunnittelijan velvollisuutena on vastata suunnittelun kokonaisuudesta ja eri suunnitelmien yhteensopivuudesta. Tämän lisäksi hän huolehtii, että suunnitteluun kytketään riittävästi kunkin erityisalan asiantuntemusta. Vastaavan mestarin tehtävien yli on säädetty pääsuunnittelijalle velvollisuus huolehtia rakennuslupaehtojen noudattamisesta suunnittelussa. Pääsuunnittelija on aina luonnollinen henkilö, eikä viranomainen hyväksy yritystä tai muuta organisaatiota pääsuunnittelijaksi.

 

Lisätietoa>>

Muutostyöilmoitus

Alla olevasta linkistä pääset täyttämään muutostyöilmotuksen. 
TÄSTÄ>>

 

 


                   Isännöintitodistus 

Alla olevasta linkistä voit tilata

isännöintitodistusksen.

TÄSTÄ>>>